Dentystyka i ortodoncja
Dobra ortodoncja – podstawy

Wyzwanie Zika cd

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Mimo to istnieje obecnie licencjonowana szczepionka DENV. Obecnie brakuje nam podstawowych narzędzi do opracowywania szczepionki ZIKV, w tym wiarygodnych modeli zwierzęcych, odczynników referencyjnych i testów. Eksperci ostrzegli również przed wyciąganiem zbyt wielu wniosków z istniejących szczepionek flawiwirusowych i poruszali dwie główne kwestie: możliwości zarówno pozytywnej, jak i negatywnej interakcji z istniejącą odpornością na działanie flawiwirusa i wywołanego szczepionką zespołu Guillain-Barré. Identyfikacja korelatów ochrony przeciwko ZIKV będzie ważna, aby pomóc w opracowaniu szczepionki i musimy zrozumieć, czy i jak wcześniejsze narażenie na pokrewne wirusy wpłynęłoby na odpowiedź immunologiczną na szczepionkę ZIKV. Ponadto do wyjaśnienia patogenezy i powikłań Zika potrzebne są modele zwierzęce, szczególnie w celu pomocy naukowcom w ocenie możliwej toksyczności reprodukcyjnej kandydujących szczepionek. Na te krytyczne pytania należy odpowiedzieć, jeśli ma zostać opracowana bezpieczna szczepionka.
Uczestnicy spotkania WHO zastanawiali się nad projektem profilu produktu docelowego dla szczepionki przeciwwymiotnej, choć wciąż pozostają główne pytania dotyczące oceny szczepionek i klinicznych punktów końcowych, a także innych ważnych kwestii. Taki profil WHO pomoże zorientować i poprowadzić tych, którzy będą konsultować się i wypracować konsensus w sprawie wymogów regulacyjnych i politycznych dotyczących oceny i rejestracji szczepionki ZIKV. Obecny projekt koncentruje się na podejściach wykorzystujących nieżywe szczepionki, takie jak inaktywowane szczepionki, ponieważ takie podejście spowoduje mniej szczególnych obaw dotyczących bezpieczeństwa związanych z potencjalnym stosowaniem w czasie ciąży.
Głównym problemem zarówno w przypadku monitorowania klinicznego choroby ZIKV, jak i rozwoju produktu jest brak standardowych narzędzi diagnostycznych. Istnieje potrzeba zwiększenia dostępu do próbek i materiałów referencyjnych w celu monitorowania choroby, badań klinicznych i ułatwiania rozwoju produktu. Konieczne będzie także uzyskanie szybkiej informacji zwrotnej z badań podstawowych (np. Dotyczących mutacji wirusów) w celu wsparcia rozwoju produktu i działań związanych z oceną. Dane z trwających badań nad modelami zwierzęcymi i testami powinny być udostępniane we właściwym czasie i powinny służyć za podstawę opracowania referencyjnych protokołów dla kluczowych testów.
Wiele wniosków wyciągniętych z reakcji na niedawną epidemię wirusa Ebola pomogło w reakcji na wybuch ZIKV. Co najważniejsze, istnieje ogólna zgoda co do potrzeby międzynarodowej współpracy w kwestiach regulacyjnych, badaniach i udostępnianiu danych. Na przykład główne agencje regulacyjne (takie jak agencja Brazylijska Ag.ncia Nacional de Vigilância Sanitária, amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków oraz Europejska Agencja Leków) zobowiązały się do nadania priorytetu szybkiej ocenie produktów Zika i proaktywnie skontaktują się z twórcami produktów, aby udzielić porady w kwestiach regulacyjnych. Regulatorzy zainicjowali również współpracę i dzielą się swoimi doświadczeniami.
Innym ważnym krokiem naprzód w reakcji na ebolę jest szybkość, z jaką dane są dzielone – na przykład poprzez przesyłanie w czasie rzeczywistym danych z eksperymentów patogenezy u naczelnych innych niż ludzie. Oświadczenie wydane w grudniu 2015 r. Przez Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych wyjaśniające, że rozpowszechnianie istotnych informacji na etapie przedprodukcyjnym nie będzie miało wpływu na późniejsze publikacje czasopism związanych z ZIKV lub przyszłymi sytuacjami zagrożenia zdrowia publicznego.
[podobne: echo serca poznań cena, nerka podkowiasta leczenie, lekarz z dojazdem do domu poznań ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: echo serca poznań cena lekarz z dojazdem do domu poznań nerka podkowiasta leczenie