Dentystyka i ortodoncja
Dobra ortodoncja – podstawy

Wpływ radioterapii i chirurgii we wczesnym raku piersi – przegląd badań z randomizacją czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Redukcja wytworzona przez radioterapię w przypadku zgonu okazała się nieco większa po mastektomii z pobieraniem pachowym (ryc. 1b) (redukcja kursów, 14 . 7%) lub po zabiegu oszczędzającym piersi (ryc. 1d) (redukcja kursów, 12 . 9 procent) niż po samej mastektomii (ryc. 1a) (redukcja obrażeń, 3 . 4 procent) lub po mastektomii z klirensem pachowym (ryc. 1c) (zmniejszenie liczby obrażeń, -3 . 4 procent [liczba ujemna wskazuje na zwiększenie prawdopodobieństwa zgonu ]). Nie ma jednak istotnej heterogeniczności wśród tych czterech podgrup – ani wśród 36 prób – a zatem nie ma dobrych dowodów statystycznych, że radioterapia pomogła w niektórych podgrupach chirurgicznych, a nie w innych. (Testy na heterogeniczność mają jednak zazwyczaj niską czułość.3) Ryc. 2. Ryc. 2. Przeżycie dziesięcioletnie wśród około 16 000 kobiet w 35 randomizowanych próbach porównujących operację i radioterapię z samą operacją. Kwadraty reprezentują kobiety przypisane do radioterapii i zakreśla je w grupach kontrolnych. Paski wskazują odchylenia standardowe. Procenty na końcach krzywych pokazują ogólny współczynnik przeżywalności. Ogólne krzywe przeżycia, oparte na połączeniu wyników poszczególnych badań, zostały opracowane przez adaptację standardowej metody tabeli życia, która pozwala na obiektywne połączenie informacji z heterogenicznych prób.1-3 Nachylenie zerwanych linii z roku 9 do roku .10 opierają się na całkowitych wskaźnikach śmiertelności w 10. i kolejnych latach. Wyniki przedstawiono dla kobiet z rakiem bez węzłów (ustalonych na podstawie rozcięcia lub pobierania próbek) oraz dla osób z rakiem węzłowym (wszystkie inne kobiety, w tym u nielicznych z niezarejestrowanym rakiem) i są ograniczone do prób dostarczających dane na temat poszczególni pacjenci, którzy obejmowali stan węzłowy.
Na rycinie 2 przedstawiono przeżycie wśród około 16 000 kobiet w 35 badaniach radioterapii, w przypadku których zebrano indywidualne dane dotyczące przeżycia, skategoryzowane zgodnie ze stanem węzłowym. Nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu radioterapii u kobiet z rakiem z węzłem dodatnim lub z guzem ujemnym.
Śmiertelność z powodu braku raka piersi
Tabela 2. Tabela 2. Wybrane wyniki w próbach radioterapii. Dane były dostępne w 28 badaniach, w których wzięło udział 13 627 kobiet, na temat przyczyn śmierci kobiet, które zmarły bez nawrotu raka piersi. Z 986 takich zgonów 93 procent (918) pochodziło ze znanych przyczyn innych niż rak piersi; pozostałe 7% zgonów z nieznanych przyczyn zalicza się do zgonów z powodu raka piersi. Tabela 2 pokazuje liczbę zgonów nie na raka piersi oraz liczbę zgonów z powodu raka piersi w zależności od rodzaju operacji, stanu węzłów, wieku w chwili rozpoznania i czasu do śmierci.
Ogółem około jedna trzecia więcej kobiet w grupach z radioterapią niż w grupach bez radioterapii zmarła z powodu przyczyn niezwiązanych z rakiem piersi (7,7 procent w porównaniu z 5,7 procentami [527 vs. 391]), ale różnica ta wynikała częściowo z tego, że przydzielone do radioterapii miały nieco dłuższy czas przeżycia bez nawrotów i dlatego były nieco zagrożone śmiercią bez nawrotów. Po pozwoleniu na to nastąpił wzrost tylko o jedną czwartą takich zgonów (iloraz szans, 1,24 . 0,08, przedział ufności 95%, 1,09 do 1,42, P = 0,002)
[hasła pokrewne: cloranxen cena, hospicjum dobrego samarytanina, dermovate płyn ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ radioterapii i chirurgii we wczesnym raku piersi – przegląd badań z randomizacją czesc 4”

 1. Trip Says:

  U mnie szybko udalo sie wrocic do normalnego funkcjonowania

 2. Jowita Says:

  [..] Cytowany fragment: Laser Lublin[...]

 3. Marianna Says:

  Można pisać obszernie ?

 4. Cosmo Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: tabletki do ssania na gardło[...]

 5. Marcel Says:

  mam wrażenie, że ludzka głupota się pogłębia

Powiązane tematy z artykułem: cloranxen cena dermovate płyn hospicjum dobrego samarytanina