Dentystyka i ortodoncja
Dobra ortodoncja – podstawy

Profil mRNA w komórkach układu moczowego i ostre odrzucenie komórek w przeszczepie nerki

Posted in Uncategorized  by admin
November 3rd, 2018

Standardowym testem rozpoznania ostrego odrzucenia przeszczepów nerek jest biopsja nerki. Testy nieinwazyjne byłyby lepsze. Metody
Pozyskaliśmy prospektywnie 4300 próbek moczu od 485 biorców przeszczepionych nerki od dnia 3 do miesiąca 12 po transplantacji. Poziomy RNA w komunikacji (mRNA) mierzono w komórkach moczowych i korelowano ze stanem odrzucenia allograftu z zastosowaniem regresji logistycznej.
Wyniki
Trójgenowa sygnatura 18n rybosomalnych (rRNA) -normalizowanych pomiarów mRNA CD3. i mRNA 10 indukowalnego przez interferon białka i 18S rRNA rozróżnia próbki biopsyjne wykazujące ostre odrzucenie komórkowe i te, które nie wykazują odrzucenia (obszar pod krzywa [AUC], 0,85, przedział ufności 95% [CI], 0,78 do 0,91, P <0,001 według analizy krzywej charakterystyki roboczej odbiornika). Szacowana wartość AUC dla walidacji krzyżowej wyniosła 0,83 w wyniku resamplingu bootstrap, a test Hosmera-Lemeshowa wykazał dobre dopasowanie (P = 0,77). W zestawie danych walidacji zewnętrznej AUC wyniosła 0,74 (95% CI, 0,61 do 0,86, P <0,001) i nie różniła się istotnie od AUC w naszym głównym zbiorze danych (P = 0,13). Podpis odróżnił ostre odrzucenie komórkowe od ostrego odrzucenia za pośrednictwem przeciwciał i odrzucenia na granicy (AUC, 0,78, 95% CI, 0,68 do 0,89, P <0,001). Wyróżniono również pacjentów, którzy otrzymali przeciwciała przeciwko receptorowi interleukiny 2 od tych, którzy otrzymali przeciwciała niszczące komórki T (P <0,001) i byli diagnozą ostrego odrzucenia komórkowego w obu grupach. Zakażenie układu moczowego nie miało wpływu na sygnaturę (p = 0,69). Średnia trajektoria sygnatury w powtarzanych próbkach moczu pozostała poniżej progu diagnostycznego dla ostrego odrzucenia komórkowego w grupie pacjentów bez odrzucenia, ale w grupie z odrzuceniem nastąpił gwałtowny wzrost w ciągu tygodni przed biopsją wykazującą odrzucenie (P <0,001).
Wnioski
Sygnatura molekularna mRNA CD3., mRNA IP-10 i poziomy rRNA 18S w komórkach układu moczowego wydaje się być diagnostyczna i prognostyczna w przypadku ostrego odrzucenia komórkowego w alloprzeszczepach nerek. (Finansowane przez National Institutes of Health i inne.)
Wprowadzenie
Przeszczepienie nerki jest uważane za najlepsze dostępne leczenie pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (ESRD), ale ostre odrzucenie, główna przyczyna nowych przypadków ESRD, osłabia jego pełne korzyści.1-3 Ostre odrzucenie diagnozuje się za pomocą biopsji igłowej . Z biegiem czasu ta inwazyjna procedura stała się bezpieczniejsza, a interpretacja biopsji bardziej ustandaryzowana.4 Niemniej jednak wciąż występują krwawienia i następująca utrata przeszczepu, a problemy z próbkowaniem i zmienność w odczycie biopsji pozostają problematyczne.5 Powtórne biopsje w celu oceny statusu biorcy stanowią wyzwania, w tym wykonalność i koszt.
Leki immunosupresyjne skutecznie leczą ostre odrzucenie; nieinwazyjny sposób diagnozowania tej odwracalnej przyczyny niepowodzenia przeszczepu byłby korzystny
[przypisy: ból podbrzusza wzdęcia, 1000 dni żywienia dziecka, echo serca poznań cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: 1000 dni żywienia dziecka ból podbrzusza wzdęcia echo serca poznań cena