Dentystyka i ortodoncja
Dobra ortodoncja – podstawy

Profil mRNA w komórkach układu moczowego i ostre odrzucenie komórek w przeszczepie nerki AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W przypadku pacjentów, u których wykonano biopsję wykazującą ostre odrzucenie komórkowe i którzy nie mieli wcześniejszej biopsji wykazującej graniczne zmiany lub odrzucenie zależne od przeciwciał, uwzględniliśmy wszystkie próbki moczu przekazane z kontrolą jakości zebrane od czasu przeszczepienia do 4 dni przed pierwszą biopsją ostre odrzucenie komórkowe lub do 400 dni po transplantacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W przypadku pacjentów, u których wykonano biopsję, ale nigdy nie znaleziono biopsji, która wykazała odrzucenie, uwzględniliśmy wszystkie próbki moczu z kontrolą jakości zebrane podczas pierwszych 400 dni po transplantacji. Trzecia grupa obejmowała pacjentów, którzy nigdy nie przeszli biopsji i którzy spełnili kryteria stabilnej funkcji przeszczepu. Dla każdej grupy przedstawiliśmy wyniki modelu lessowego przewidującego sygnaturę diagnostyczną od dni po transplantacji, z pacjentem jako współzmienną. Użyliśmy tego samego podejścia metodologicznego do porównania trajektorii retrospektywnych sygnatury diagnostycznej, patrząc wstecz od czasu biopsji w dwóch grupach – grupie z wynikami biopsji wykazującymi ostre odrzucenie komórkowe i grupą z wynikami biopsji, które nie wykazały odrzucenia. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.3 (SAS Institute) lub oprogramowania RMS, wersja 2.12.2 (http://cran.r-project.org/web/packages/rms).
Wyniki
Pacjenci i próbki
Łącznie pobrano 4300 próbek moczu od 485 pacjentów do profilowania mRNA w komórkach moczowych; 3559 próbek przeszło kontrolę jakości, a 741 nie. Ogółem 220 pacjentów przeszło 410 biopsji alloprzeszczepów nerki, w tym 321 biopsji wykonanych w pięciu uczestniczących miejscach z powodu klinicznych objawów odrzucenia (z powodu biopsji). Z 89 biopsji obserwacyjnych, 88 wykonano w Northwestern University Feinberg School of Medicine w Chicago, gdzie biopsje z nadzoru były częścią standardowej opieki. Wielu pacjentów wykonało więcej niż jedną biopsję, często z różnymi diagnozami (ryc. 1).
Spośród 265 pacjentów, którzy nie przeszli biopsji, 202 spełniało kryteria stabilnej funkcji przeszczepu, z których 201 miało próbki moczu, które przeszły kontrolę jakości. W sumie 63 pacjentów nie spełniało kryteriów stabilnej funkcji przeszczepu: 47 pacjentów nie miało danych na temat stężenia kreatyniny w surowicy powyżej 5 miesięcy po przeszczepie; 4 miał poziomy kreatyniny w surowicy po 6, 9 i 12 miesiącach, które uśredniały ponad 2,0 mg na decylitr; 9 było leczonych z powodu zakażenia CMV, infekcji BKV lub obu; miał utratę przeszczepu w ciągu pierwszych 12 miesięcy po transplantacji; i 2 zmarły w ciągu pierwszych 12 miesięcy po transplantacji.
Poziomy mRNA w komórkach moczowych
Zbadaliśmy, czy poziomy mRNA w komórkach moczowych były diagnostyczne w przypadku ostrego odrzucenia komórkowego zgodnie ze schematem Banffa
[patrz też: kreatywny stragan, inwemer, remondis sosnowiec ]

Tags: , ,

No Responses to “Profil mRNA w komórkach układu moczowego i ostre odrzucenie komórek w przeszczepie nerki AD 5”

 1. Olaf Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Leczenie żylaków Warszawa[...]

 2. Snake Eyes Says:

  Ja mam takie zmiany, małe, od 15 roku życia

 3. Maciej Says:

  [..] Cytowany fragment: badania psychologiczne[...]

 4. Filip Says:

  częste zapalenie oskrzeli może świadczyć o alergii

Powiązane tematy z artykułem: inwemer kreatywny stragan remondis sosnowiec