Dentystyka i ortodoncja
Dobra ortodoncja – podstawy

Optymalne doustne leczenie przeciwzakrzepowe u pacjentów z niereumatycznym migotaniem przedsionków i niedawnym niedokrwieniem mózgu

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Europejska próba migotania przedsionków wykazała skuteczność leczenia przeciwzakrzepowego w zapobieganiu udarowi u pacjentów wysokiego ryzyka z migotaniem przedsionków.1 Wyniki były przekonujące, ponieważ liczba zdarzeń wśród pacjentów nieleczonych była duża, a liczba zdarzeń wśród pacjentów leczonych lekami przeciwzakrzepowymi była mała. . Dalsza analiza małej grupy zdarzeń występujących u pacjentów w badaniu, którzy byli leczeni antykoagulantami, może stanowić jedynie wstępny krok w kierunku krytycznego celu precyzyjnego określenia optymalnego zakresu antykoagulacji migotania przedsionków.
Mocne dowody na to, że niskie nasilenie antykoagulacji są skuteczne, ułatwiły powszechniejsze i prawdopodobnie bezpieczniejsze stosowanie leków przeciwzakrzepowych u pacjentów z migotaniem przedsionków.2 Badacze i klinicyści chcą poznać najsilniejsze działanie przeciwzakrzepowe, które skutecznie zapobiega udarowi u tych pacjentów. W badaniu opisanym w wydaniu czasopisma The Journal of 6 lipca 3 Europejskie Badanie Fibrillacji próbnej przeanalizowało łącznie 25 zdarzeń sklasyfikowanych jako niedokrwione. Obejmowały one tylko 11 uderzeń i 2 inne ogólnoustrojowe zdarzenia zatorowe. Pozostałe zdarzenia niedokrwienne, w tym 5 nagłych zgonów i 3 zgony z powodu zastoinowej niewydolności serca, prawdopodobnie nie były spowodowane chorobą zakrzepowo-zatorową. Istotnie, załączony dokument autorstwa Cannegietera i wsp., 4, który analizował intensywność i wynik leczenia przeciwzakrzepowego u pacjentów z mechanicznymi zastawkami serca, używał znacznie bardziej szczegółowych definicji zdarzeń zakrzepowo-zatorowych.
Badacze Europejskiego Testu Fibrylacji Atylacyjnej stwierdzili, że międzynarodowe współczynniki znormalizowane (INR) w zakresie 2,0 nie zapewniają żadnej ochrony przed chorobą zakrzepowo-zatorową u pacjentów z migotaniem przedsionków, którzy już mieli udar. Podstawa empiryczna dla tego wniosku jest ograniczona: siedem niedokrwiennych zdarzeń przy INR poniżej 2,0 w sumie 40 osobo-lat obserwacji. Co ważniejsze, ta najniższa kategoria INR-ów jest zbyt szeroka, powodując u pacjentów z wartościami bliskimi 1,0 lub zbliżonymi do wartości u pacjentów, których wartości odzwierciedlają mierzalne, ale niskie poziomy antykoagulacji – na przykład te o stosunku między 1,5 a 2,0.
Europejska próba migotania przedsionków znacznie przyczyniła się do obecnej świadomości, że można zapobiegać udarowi zatorowemu w migotaniu przedsionków. Potrzebujemy jednak znacznie większych obserwacyjnych i randomizowanych badań pacjentów leczonych antykoagulantami, aby dokładnie określić intensywność antykoagulacji, która minimalizuje ryzyko wystąpienia zarówno zatorów, jak i krwotoków u głównych kategorii pacjentów z migotaniem przedsionków.
Daniel E. Singer, MD
Elaine M. Hylek, MD, MPH
Massachusetts General Hospital, Boston, MA 02114
4 Referencje1. Grupa badawcza EAFT (europejska próba migotania przedsionków). Wtórna profilaktyka w niereumatycznym migotaniu przedsionków po przejściowym ataku niedokrwiennym lub niewielkim udarze. Lancet 1993; 342: 1255-1262
Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Czynniki ryzyka udaru i skuteczność leczenia przeciwzakrzepowego w migotaniu przedsionków: analiza zebranych danych z pięciu randomizowanych badań kontrolowanychArch Intern Med 1994; 154: 1449-1457
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
3 Europejska grupa badań nad migotaniem przedsionków. Optymalna doustna terapia antykoagulacyjna u pacjentów z niereumatycznym migotaniem przedsionków i niedawnym niedokrwieniem mózgu. N Engl J Med 1995; 333: 5-10
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Cannegieter SC, Rosendaal FR, Wintzen AR, van der Meer FJM, Vandenbroucke JP, Briet E. Optymalna doustna terapia antykoagulacyjna u pacjentów z mechanicznymi zastawkami serca. N Engl J Med 1995; 333: 11-17
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
Odpowiedź
Autorzy odpowiadają:
Do redakcji: W całym artykule podkreślaliśmy, że liczba obserwacji w naszym badaniu była niewielka, że wyniki nie są ostateczne i że należy zachować ostrożność przy ekstrapolowaniu naszych odkryć do prewencji pierwotnej w migotaniu przedsionków. Całkowicie zgadzamy się z dr. Piosenkarz i Hylek potrzebują więcej badań, aby określić optymalny zakres u pacjentów z migotaniem przedsionków. Ze względu na ograniczoną liczbę zdarzeń nie byliśmy w stanie dokładnie zbadać dodatkowych podgrup, takich jak różne kategorie pacjentów z INR poniżej 2,0. Jak wspomniano w naszym artykule, dwa trwające podstawowe badania profilaktyczne porównują różne cele leczenia przeciwzakrzepowego i dostarczą więcej informacji w najbliższej przyszłości. Odnosząc się do definicji zdarzeń niedokrwiennych w naszym badaniu, celowo zdecydowaliśmy się na włączenie poważnych zdarzeń sercowych, ponieważ z punktu widzenia pacjenta równie ważne jest zapobieganie chorobie niedokrwiennej serca i zapobieganie udarowi. Zgadzamy się, że zdarzenia sercowe są etiologicznie niejednorodne, ale tak samo jak udary. Ponadto wyniki badań Cannegietera i wsp., W których zastosowano bardziej ograniczone definicje zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, są uderzająco podobne do naszych. W badaniu pacjentów z mechanicznymi zastawkami serca zdecydowana większość zdarzeń niedokrwiennych wystąpiła przy natężeniu INR poniżej 2,5.
Peter J. Koudstaal, MD
University Hospital Rotterdam, 3015 GD Rotterdam, Holandia
Ale Algra, MD
Jan van Gijn, MD
University Hospital Utrecht, 3584 CX Utrecht, Holandia
(8)
[hasła pokrewne: zapalenie blony sluzowej zoladka, dermovate płyn, bytovia hpu ]

Tags: , ,

No Responses to “Optymalne doustne leczenie przeciwzakrzepowe u pacjentów z niereumatycznym migotaniem przedsionków i niedawnym niedokrwieniem mózgu”

 1. Woo Woo Says:

  Kolejna sprawa to otyłość na osiedlach

 2. Bruno Says:

  [..] Cytowany fragment: odzież bhp[...]

 3. Sebastian Says:

  A ja dostałam zapalenia oskrzeli z powodu przebywania z osobami palącymi.

 4. Milan Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: logopeda[...]

 5. Oliwia Says:

  taki lekarz pod kątem onkologicznym zbada znamiona

Powiązane tematy z artykułem: bytovia hpu dermovate płyn zapalenie blony sluzowej zoladka