Dentystyka i ortodoncja
Dobra ortodoncja – podstawy

Nerka nadliczbowa

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Nerka nadliczbowa zdarza się rzadko. Stanowi ona dodatek do nerki leżący przy górnym lub dolnym końcu nerki, z którym ma wspólną miedniczkę. Moczowody są oddzielne, lecz często połączone w przebiegu we wspólną kanał. Wadę tę rozpoznaj e się przypadkowo podczas badania radiograficznego nerek. CHOROBY MIEDNICZEK NERKOWYCH ZAPALENIE MIEDNICZEK NERKOWYCH (PYELITIS) ZAPALENIE MIEDNICZKI I NERKI (PYELONEPHRITIS) Przyczyny i wywód chorobowy. Zapalenie miedniczek nerkowych kojarzy się prawie zawsze z równoczesnym zapaleniem przylegających części nerek. Jest zatem przeważnie zapaleniem miedniczki i nerki. Choroba może być ostra i przewlekła, najczęściej bywa jednostronna, mianowicie prawostronna. Ostre zapalenie miedniczek powstaje prawie w 70% przypadków wskutek zakażeniami miedniczek przez pałeczki okrężnicy. Jest to zatem w większości przypadków Colipyelitis, inaczej zwana Pyelitis bacteriocolica. Pałeczki okrężnicy dostają się do miedniczek zdaniem jednych z przewodu pokarmowego z krwią (pyelitis hematogenes s. descendens), zdaniem innych – przez drogi chłonne (pyelitis lymphogenes). Drogi chłonne odgrywają rolę zwłaszcza w zapaleniu prawej miedniczki, gdyż naczynia chłonne okrężnicy wstępującej i prawej nerki są z sobą ściśle połączone. Zakażenie miedniczki może zresztą szerzyć się drogami chłonnymi także z pęcherza moczowego wzdłuż moczowodu (pyelitis lymphogenes ascendens ), W przeciwieństwie do tych poglądów, Schotimidler utrzymuje, że pałeczki okrężnicy docieraj ą do miedniczek z cewki moczowej poprzez pęcherz moczowy i moczowody. Colipyelitis jest zatem, według niego, zapaleniem miedniczki nerkowej wstępującym (pyelitis ascendens). [więcej w: stomia pielęgnacja, usg rzeszów prywatnie, choroba dercuma ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: choroba dercuma stomia pielęgnacja usg rzeszów prywatnie