Dentystyka i ortodoncja
Dobra ortodoncja – podstawy

Dolutegrawir plus Abakawir-Lamiwudyna w leczeniu zakażenia HIV-1 AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo przeprowadził pięć oddzielnych przeglądów niezaślepionych danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa w trakcie badania. Projekt badania i uczestnicy
Uprawnieni uczestnicy mieli co najmniej 18 lat, mieli zakażenie wirusem HIV-1, wcześniej nie otrzymywali ART, mieli poziom RNA HIV-1 w osoczu co najmniej 1000 kopii na mililitr bez genotypowych dowodów odporności wirusowej na badania przesiewowe i byli ujemni allel HLA-B * 5701. Badanie przesiewowe w zakresie oporności na poziomie wyjściowym zapewniło aktywność wszystkich składników leczonych badań, a badanie przesiewowe HLA-B * 5701, zgodnie z zaleceniami w wytycznych leczenia, 11 zminimalizowało możliwość wystąpienia reakcji nadwrażliwości na abakawir. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią, osoby z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby oraz osoby o szacowanym klirensie kreatyniny poniżej 50 ml na minutę zostały wyłączone z badania (Tabela S1 w Dodatku uzupełniającym, dostępna z pełnym tekstem ten artykuł na).
Randomizacja była stratyfikowana w zależności od poziomu RNA HIV-1 w osoczu w czasie badania przesiewowego (<100 000 kopii na mililitr w porównaniu z> 100 000 kopii na mililitr) i liczby limfocytów T CD4 + (<200 na milimetr sześcienny w porównaniu do> 200 na objętość sześcienną). milimetr). Uczestnicy zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: do grupy DTG-ABC-3TC, w której uczestnicy otrzymywali dolutegrawir w dawce 50 mg jako oddzielną tabletkę i abakawir-lamiwudynę w ustalonej dawce kombinacji 600 mg i Odpowiednio 300 mg (Epzicom lub Kivexa, ViiV Healthcare) lub grupa EFV-TDF-FTC, w której uczestnicy otrzymywali tabletkę efawirenzu-tenofowiru DF-emtrycytabiny raz na dobę w ustalonych dawkach 600 mg, 300 mg i 200 mg , odpowiednio (Atripla, Bristol-Myers Squibb i Gilead Sciences). Randomizację przeprowadzono w blokach wielkości sześciu, z zastosowaniem centralnej procedury. Ponadto uczestnicy grupy DTG-ABC-3TC otrzymali placebo odpowiadające tabletce efawirenz-tenofowir DF-emtrycytabiny, a osoby z grupy EFV-TDF-FTC otrzymały placebo dopasowane do tabletek dolutegrawiru i abakawiru-lamiwudyny (tj. Wszyscy uczestnicy otrzymali trzy tabletki dziennie) (tabela S2 w dodatkowym dodatku).
Studiuj punkty końcowe
Głównym punktem końcowym skuteczności był odsetek uczestników, u których poziom RNA HIV-1 w osoczu był mniejszy niż 50 kopii na mililitr w 48. tygodniu, co określono przy użyciu algorytmu Migawka z Food and Drug Administration (opisanego w analizie statystycznej). sekcja), która jest obecnie szeroko stosowana w badaniach na HIV. 12-15 Drugorzędowe punkty końcowe skuteczności obejmowały czas do supresji wirusa (tj. poziom RNA wirusa HIV-1 <50 kopii na mililitr) i zmianę od linii bazowej w CD4 + T liczba komórek [patrz też: kreatywny stragan, vitalbon, dermovate płyn ]

Tags: , ,

No Responses to “Dolutegrawir plus Abakawir-Lamiwudyna w leczeniu zakażenia HIV-1 AD 3”

 1. Woo Woo Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu psycholog w lublinie[...]

 2. Urszula Says:

  Dwa miesiące temu miałam zapalenie oskrzeli.

 3. Buckshot Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: kosmetyczka[...]

 4. Bartłomiej Says:

  Sama chodziłam z czymś takim

Powiązane tematy z artykułem: dermovate płyn kreatywny stragan vitalbon