Dentystyka i ortodoncja
Dobra ortodoncja – podstawy

Dolutegrawir plus Abakawir-Lamiwudyna w leczeniu zakażenia HIV-1 AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Inhibitory integrazy są najnowszą kategorią leków, które mają być zatwierdzone na podstawie ich profilu skuteczności i bezpieczeństwa.1-3 W ciągu ostatnich 15 lat opracowano produkty złożone, składające się początkowo z schematów częściowych z dwoma NRTI i teraz dostępne w potrójnych kombinacjach .4,5 Wykazano, że wszystkie schematy porównane z fumaranem dizoproksylu efawirenzu-dizoproksylu (DF) lub jego składnikami są niemniej korzystne. Dolutegrawir jest niezobowiązującym inhibitorem integrazy o długim okresie półtrwania w osoczu (około 14 godzin), który podtrzymuje dawkowanie raz na dobę bez konieczności zwiększenia dawki farmakokinetycznej.6 Dolutegrawir w skojarzeniu z abakawirem z lamiwudyną opracowywany jest jako schemat leczenie zakażenia HIV. Takie leczenie może przynieść korzyści w porównaniu z obecnie dostępnymi schematami podawania pojedynczej tabletki i schematów zawierających alternatywne klasy leków, ze względu na brak efektów związanych z enzymem cytochromu P-450 CYP3A4 (a zatem mniej istotnych interakcji lekowych), brak tenofowiru DF (możliwie prowadzące do poprawy bezpieczeństwa nerek lub kości) oraz aktywności przeciwko przenoszonym wirusom, które są oporne na NNRTI. 7-9 Zaprojektowaliśmy badanie ING114467 (SINGLE) w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności dolutegrawiru w dawce 50 mg plus kombinacja ustalonych dawek abakawiru-lamiwudyny w porównaniu ze stałą dawką efawirenzu-tenofowiru DF-emtrycytabiny, który jest jedynym schematem pojedynczej tabletki obecnie preferowanym w wytycznych leczenia HIV w USA1,2 i jednym z dwóch obecnie zalecanych schematów jednodawkowych w leczeniu europejskim. wytyczne.3
Metody
Przestudiuj badanie
SINGLE jest trwającym, 3-etapowym, randomizowanym, podwójnie ślepym badaniem obejmującym uczestników z zakażeniem HIV-1, którzy wcześniej nie otrzymywali terapii. Zarejestrowaliśmy uczestników w Ameryce Północnej, Europie i Australii między lutego a 13 czerwca 2011 r .; ostatni uczestnik ukończył 48 tygodni leczenia 14 maja 2012 r.
Sponsor, ViiV Healthcare, brał udział w projektowaniu badania oraz w gromadzeniu, analizie i interpretacji danych. Wszyscy autorzy mieli pełny dostęp do wszystkich danych z badań. Wszyscy autorzy są odpowiedzialni za prawdziwość i kompletność zgłaszanych danych oraz ręczyć za wierność badania do protokołu. Autor, który był pracownikiem GlaxoSmithKline napisał pierwszy szkic manuskryptu, wszyscy autorzy przejrzeli rysunki manuskryptu, a pierwszy autor ponosił ostateczną odpowiedzialność za decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji.
Zatwierdzenie przez komisję etyczną uzyskano w każdym ośrodku uczestniczącym zgodnie z zasadami Deklaracji Helsińskiej z 2008 r. Oraz wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej Międzynarodowej Konferencji w sprawie Harmonizacji Wymagań Technicznych w zakresie Rejestracji Farmaceutyków do Użytku Społecznego. pisemną świadomą zgodę przed przeprowadzeniem jakichkolwiek procedur specyficznych dla badania
[patrz też: guzek hypoechogeniczny tarczycy, zameknet, inwemer ]

Tags: , ,

No Responses to “Dolutegrawir plus Abakawir-Lamiwudyna w leczeniu zakażenia HIV-1 AD 2”

 1. Marbles Says:

  Trzeba sie badac i tyle

 2. Aleks Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu okulista Pszczyna[...]

 3. Victoria Says:

  Co roku co innego pisza

 4. Damian Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: detoks[...]

 5. Adrianna Says:

  Niedoczynność tarczycy to dość uciążliwa choroba i trzeba brać leki praktycznie cały czas

 6. Juliusz Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: zgaga[...]

 7. Nikodem Says:

  Tętniak mózgu objawy niepozorne

Powiązane tematy z artykułem: guzek hypoechogeniczny tarczycy inwemer zameknet