Dentystyka i ortodoncja
Dobra ortodoncja – podstawy

Dolutegrawir plus Abakawir-Lamiwudyna w leczeniu zakażenia HIV-1 AD 12

Posted in Uncategorized  by admin
November 5th, 2018

Gromadzące się dane kliniczne z tego badania i innych (wraz z testami in vitro, w tym z testami wiązania i wiązania integrazy) sugerują, że może istnieć wyższa bariera dla oporności z dolutegrawirem niż z innymi inhibitorami integrazy.8,12-14,32,33 To badanie ma pewne ograniczenia. Po pierwsze, tylko 16% uczestników stanowiły kobiety, co odzwierciedla trudności w rekrutacji kobiet w długoterminowych badaniach z surowymi wymogami dotyczącymi kontroli urodzeń i wykluczenia kobiet w ciąży. Po drugie, odsetek uczestników z liczbą limfocytów T CD4 + mniejszą niż 200 na milimetr sześcienny był stosunkowo niski (ale odzwierciedlający zmieniające się wytyczne dotyczące rozpoczęcia leczenia). Obecnie prowadzone są dwa badania z udziałem uczestników, którzy wcześniej byli leczeni (SAILING33 i VIKING-3 [ClinicalTrials.gov number, NCT01328041] 34); te dwa trwające badania dostarczą danych dotyczących skuteczności dolutegrawiru u osób z wyjściowym niedoborem odporności, który jest bardziej nasilony niż u uczestników naszego badania. Długoterminowa obserwacja będzie przydatna do dokładniejszego określenia wszelkich różnic między leczeniami w odniesieniu do pojawiania się oporności, jak również profili skuteczności i bezpieczeństwa.
Kontynuujemy podążanie za uczestnikami dwóch grup leczenia przez 144 tygodnie terapii. W badaniu SPRING-2 dane po 96 tygodniach wykazały stałą skuteczność bez nowych problemów dotyczących bezpieczeństwa lub zdarzeń toksycznych.35 Monitorowanie skuteczności i bezpieczeństwa w trwającym badaniu SINGLE, przez ponad 96 tygodni, wykazało podobną trwałość skuteczności i brak nowych sygnałów bezpieczeństwa. Pierwotne wyniki tych badań sugerują, że dolutegrawir może zapewnić osobom żyjącym z zakażeniem wirusem HIV dodatkową początkową opcję leczenia.
[więcej w: leczenie pod mikroskopem warszawa, echo serca poznań cena, choroba scheuermanna operacja ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: choroba scheuermanna operacja echo serca poznań cena leczenie pod mikroskopem warszawa