Dentystyka i ortodoncja
Dobra ortodoncja – podstawy

Więcej o Acetaminofenie o przedłużonym uwalnianiu

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Graudins i in. (Wydanie z 20 lipca) zgłosić przypadek przedawkowania acetaminofenu o przedłużonym uwalnianiu (Tylenol Extended Relief, McNeil Pharmaceuticals). Chcielibyśmy podać dodatkowe informacje, które pomogą lekarzom ocenić takie przypadki.
W odniesieniu do preparatu, Tylenol Extended Relief jest dwuwarstwową kapsułką o przedłużonym uwalnianiu zawierającą łącznie 650 mg acetaminofenu. Jedna strona kapletki zawiera 325 mg acetaminofenu o natychmiastowym uwalnianiu. Druga strona zawiera formulację macierzy 325 mg acetaminofenu przeznaczonego do uwalniania wolniej. In vitro, 2 kapletki zawierające łącznie 1,3 g acetaminofenu uwalniają 88 procent środka w ciągu trzech godzin i 95 procent w ciągu pięciu godzin; odpowiednie wartości dla 20 kapsułek zawierających łącznie 13 g wynoszą 84 procent i 93 procent. Dane te wskazują, że uwalnianie acetaminofenu in vitro z kapletek odbywa się zgodnie z projektem, nawet przy dużych ilościach tego produktu.
Rysunek 1. Rysunek 1. Nakładanie się linii na Nomogram Rumak-Matthew wskazujący potencjalną toksyczność na przebieg czasowy poziomów acetaminofenu u 13-letniej dziewczynki po raz pierwszy widziany 19 godzin po przedawkowaniu acetaminofenu o przedłużonym uwalnianiu. Pacjent został opisany przez Graudins i wsp.1
Jeśli chodzi o opis przypadku, ze względu na opóźnienie między przedawkowaniem a przybyciem pacjenta do szpitala, dane nie mogą być wykorzystane do określenia czasu do osiągnięcia poziomu szczytowego ani do oceny przydatności nomogramu 2 rumak-Matthew acetaminofenu przedawkowanie (ryc. 1). Kolejny schemat eliminacji acetaminofenu w tym przypadku jest podobny do obserwowanego po ostrym przedawkowaniu acetaminofenu, gdy rozwinęła się hepatotoksyczność. Uważamy, że nomogram ma wartość w sytuacjach związanych z przedawkowaniem acetaminofenu o przedłużonym uwalnianiu, w którym początkowe poziomy acetaminofenu w osoczu nie znajdują się w potencjalnie toksycznym zakresie. Na podstawie danych dotyczących rozpuszczania in vitro i poziomów acetaminofenu w osoczu w innych przypadkach przedawkowania acetaminofenu o przedłużonym uwalnianiu zgłaszanych McNeilowi i po konsultacji z toksykologami, obecnie doradzamy co następuje w odniesieniu do pomiaru poziomu acetaminofenu w osoczu. Po przedawkowaniu produktu acetaminofenu o przedłużonym uwalnianiu, poziomy acetaminofenu w osoczu należy mierzyć co najmniej cztery godziny po spożyciu i ponownie cztery do sześciu godzin później. Jeżeli którakolwiek z tych wartości znajduje się powyżej linii na nomogramie wskazującym na potencjalną toksyczność, należy zakończyć cały cykl leczenia przeciwotrzewnowym acetylocysteiną. Jeżeli żadna z wartości nie przekracza linii nomogramu, toksyczność jest mało prawdopodobna. Jednakże, jeśli druga wartość jest wyższa niż pierwsza lub leży w pobliżu zakresu potencjalnie toksycznego, rozsądne byłoby rozważyć uzyskanie dodatkowych pomiarów acetaminofenu, jak również rozpoczęcie lub kontynuowanie leczenia acetylocysteiną. Jeśli nie jest znany konkretny rodzaj spożytego produktu acetaminofenu, rozsądne byłoby prowadzenie sprawy tak, jakby obejmowało produkt o przedłużonym uwalnianiu. Należy podać system informacyjny Poisindex 3 w celu uzyskania pełnych informacji dotyczących postępowania w przypadku przedawkowania ostrych acetaminofenu, w tym przedawkowania produktów o przedłużonym uwalnianiu, oraz stosowania acetylocysteiny.
Anthony R. Temple, MD
Thomas J. Mrazik, Pharm.D.
McNeil Consumer Products, Fort Washington, PA 19034-2299
3 Referencje1. Graudins A, Aaron CK, Linden CH. Przedawkowanie acetaminofenu o przedłużonym uwalnianiu. N Engl J Med 1995; 333: 196-196
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Rumack BH, Matthew H. Zatrucie acetaminofenem i toksyczność. Pediatrics 1975; 55: 871-876
Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Rumack BH, Spoerke DG, wyd. System informacyjny POISINDEX. Vol. 85. Denver: Micromedex, czerwca-31 sierpnia 1995 r.
Google Scholar
Odpowiedź
Autorzy odpowiadają:
Do redakcji: Temple i Mrazik sugerują, że krok ograniczający szybkość wchłaniania leku – rozpuszczanie tabletki – jest tylko minimalnie opóźniony po przedawkowaniu przedłużonego tylenolu. W jednym z badań jednak szybkość i stopień rozpuszczania tabletek Tylenol Extended Relief zmniejszyły się wraz ze wzrostem liczby tabletek; przy 50 tabletkach zaobserwowano tylko 64 procent rozpuszczania po ośmiu godzinach. Nasz pacjent wymiotował skurczone tabletki Tylenol Extended Relief w sześć godzin po spożyciu. Przedłużone wchłanianie leku odnotowano po rzeczywistych i symulowanych przedawkach Tylenolu Extended Relief.2.3 Dlatego obawiamy się, że podejście terapeutyczne sugerowane przez dr. Temple i Mrazik mogą nie wykrywać potencjalnie toksycznych poziomów we krwi, ponieważ czas do maksymalnego poziomu leku po przedawkowaniu Tylenolu Extended Relief może zależeć od tego, czy inne produkty zostały również spożyte i od innych czynników oprócz dawki.
Na podstawie najnowszych danych wykazujących niewielkie lub żadne wydłużenie eliminacji Tylenol Extended Relief po przedawkowaniu u pacjentów bez hepatotoksyczności, 3,4 zgadzamy się, że spowolnienie eliminacji leku u naszego pacjenta było spowodowane zaburzeniami czynności wątroby, a nie niezwykle długotrwałym wchłanianiem leku .
Istnieją obecnie dane potwierdzające nasze twierdzenie, że poziomy leku po przyjęciu Tylenolu Extended Relief odzwierciedlają większy stopień wchłaniania leku niż po równoważnej dawce acetaminofenu o natychmiastowym uwalnianiu. Szczytowe poziomy acetaminofenu po nadtaterapeutycznych, nietoksycznych dawkach Tylenolu Extended Relief były tylko dwiema trzecimi obserwowanych po równoważnych dawkach Tylenolu o natychmiastowym uwalnianiu, ale obszary pod krzywymi zależności stężenia w czasie były prawie identyczne.3
Dopóki nie będzie dostępnych więcej informacji, nasze podejście do postępowania w przypadku przedawkowania Tylenol Extended Relief polega na pomiarze poziomów acetaminofenu w surowicy co 2 godziny, w okresie od 4 do 16 godzin po spożyciu. Leczenie acetylocysteiną rozpoczyna się, jeśli jakakolwiek wartość przekracza dwie trzecie potencjalnie toksycznego poziomu zgodnie z nomogramem. Jeśli wartość nigdy nie osiągnie potencjalnie toksycznego zakresu wyznaczonego przez nomogram i jeśli testy czynności wątroby są prawidłowe w 36 godzin po spożyciu, leczenie przerywano. Jeśli jakakolwiek wartość znajdzie się w potencjalnie toksycznym zakresie, podaje się pełny cykl leczenia.
Andis Graudins, MB, BS
Cynthia K. Aaron, MD
Christopher H. Linden, MD
University of Massachusetts Medical Center, Worcester, MA 01655
4 Referencje1. Vraa EP, Watson WA, Neau SH. Rozpuszczanie preparatów dawkujących Tylenol w warunkach przedawkowania J Toxicol Clin Toxicol 1995; 33: 510-510 streszczenie.
Google Scholar
2. Bizovi K, Keys N,
[więcej w: ile kosztuje szczepionka na pneumokoki, przychodnia wallenroda, bytovia hpu ]

Tags: , ,

No Responses to “Więcej o Acetaminofenie o przedłużonym uwalnianiu”

 1. Marbles Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: odchudzanie warszawa[...]

 2. Mr. Spy Says:

  Po raz pierwszy ktoś mówi, jak jest w rzeczywistości

 3. Screwtape Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu boldenone undecylenate[...]

 4. Kalina Says:

  Fajna historia

 5. Shooter Says:

  [..] Cytowany fragment: komora laminarna[...]

 6. Pluto Says:

  Często boli mnie głowa jakby to był tętniak

Powiązane tematy z artykułem: bytovia hpu ile kosztuje szczepionka na pneumokoki przychodnia wallenroda