Dentystyka i ortodoncja
Dobra ortodoncja – podstawy

Posts Tagged ‘inwemer’

Przyczyny i wywód chorobowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przyczyny i wywód chorobowy. Podstawowym czynnikiem przyczynowym opadnięcia nerek jest wrodzona wiotkość powiązań łącznotkankowych ustroju stanowiąca cechę zasadniczą budowy astenicznej (habitus asthenicus). Opadnięcie nerek może łatwo powstać u osób o takiej budowie, jeżeli dołacza się wpływy działające ujemnie na aparat, który utrzymuje nerki w ich zwykłym łożysku. Czynniki bardzo silne mogą jednak spowodować opadnięcie nerek nawet u osób o budowie prawidłowej. Czynnikiem wyzwalającym opadnięcie nerek jest przede wszystkim zwiotczenie powłok brzusznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘inwemer’

Przyczyny i wywód chorobowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W zapaleniu ropnym w miedniczce stwierdza się ropę a w błonie śluzowej owrzodzenia. Postać krwotoczną cechuje bardzo silne przekrwienie i obrzmienie z licznymi wybroczynami., Zapalenie gnilne cechuje rozpad gnilny zawartości znajdującej się w miedniczce, wskutek czego mocz cuchnie. W zapaleniu błonicowatym błonę śluzową miedniczki pokrywaj ą naloty włóknikowe. W zapaleniu przewlekłym w miejscu nacieków drobnokomórkowych w błonie śluzowej miedniczki rozwija się z czasem tkanka łączna, która kurcząc się wiedzie do zmniejszenia pojemności miedniczki. Ściana miedniczki równocześnie grubieje. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘inwemer’

Przyczyny i wywód chorobowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Nerka podkowiasta nie zmieniona może nie sprawiać żadnych dolegliwości ani objawów przedmiotowych ze strony narządu moczowego, może jednak wywoływać w nim przypadłości, które wymieniłem w rozdziale o wrodzonym nieprawidłowym położeniu nerek. Nadto taka nerka bywa często źródłem bólów stałych lub napadowych w dole brzucha rozpromieniających się zwykle ku lędźwiom. Bóle pojawiają się podczas wysiłków fizycznych i w ogóle wszelkich ruchów, połączonych z prostowaniem kręgosłupa. Rzadziej nerka podkowiasta wywołuje dolegliwości w postaci, nudności, wymiotów, bólów po jedzeniu, zaburzeń oddawania stolca itp. Jeszcze rzadziej bywa ona przyczyną przerostu serca, wskutek stałego ucisku na tętnicę główną, lub zakrzepu dolnej żyły głównej, wskutek ucisku na żyłę biodrową wspólną (Pomeranz i Aleksander Jomuseleieuncz), Nerkę podkowiastą bardzo często przeoczą się, tym bardziej że można ją stwierdzić obmacywaniem tylko u takich osób, których powłoki brzuszne są bardzo wiotkie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘inwemer’

Przyczyny i wywód chorobowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Kształt nerki nieprawidłowo leżącej przemieszczonej wskutek zboczenia rozwojowego bywa przeważnie zmieniony. Taka nerka może być powiększona, zmniejszona lub zrazowata (ren lobatus), wnęka jej prze- ważnie jest zwrócona ku przodowi. Moczowód bywa krótki, prostolinijny lub wybitnie wężykowaty. Czasami bywa kilka miedniczek i kilka moczowodów. Wrodzonemu nieprawidłowemu położeniu nerki towarzyszą często inne zboczenia rozwojowe, np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘inwemer’

Przyczyny i wywód chorobowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Za nieprawidłowym położeniem nerki wskutek zboczenia rozwojowego przemawia siedziba guza w pobliżu wzgórka kości krzyżowej, obecność innych zboczeń, białkomocz uciskowy Jeżeli moczowód jest drożny), krótkość moczowodu, którą stwierdza się przy Jego cewnikowaniu, objawy uciskowe. Ostateczne rozpoznanie uzyskuje się badaniem pielograficznym. Wrodzone nieprawidłowe położenie nerki wymaga leczenia tylko wtedy, jeżeli jest ona źródłem poważnych zaburzeń w sąsiednich narządach albo jeżeli sama ulega zmianom chorobowym, wymagającym leczenia. W razie konieczności zabiegu operacyjnego należy upewnić się przedtem o stanie sprawności drugiej nerki.
Nerka podkowiasta (Ren unguliformis) Nerka podkowiasta jest wadą rozwojową, powstającą wtedy, gdy jakaś przyczyna uniemożliwia prawidłowy podział wspólnego zawiązka nerek, tak iż obie nerki pozostają połączone z sobą przez węzinę złożoną najczęściej z tkanki nerkowej, rzadziej z tkanki łącznej. Nerki leżą zwykle po obu stronach kręgosłupa na poziomie wzgórka kości krzyżowej, a węzina przed kręgosłupem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘inwemer’

Przyczyny i wywód chorobowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

OSTRY I PRZEWLEKŁY NIEŻYT KRTANI Ostrym nieżytem krtani nazywamy zapalenie błony śluzowej krtani. Różne są postacie ostrego zapalenia krtani. Rozróżniamy zwykłe zapalenia krtani i zapalenia krtani w przebiegu chorób zakaźnych. Duża jest rozpiętość objawów zapalenia krtani; od zwykłej chrypki do całkowitego bezgłosu, od kaszlu lekkiego do kaszlu spazmatycznego, od nieznacznego utrudnienia w oddychaniu do duszności. Te podmiotowe odczyny są wyrazem zmian anatomicznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘inwemer’

Przyczyny i wywód chorobowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Ostre nieżytowe zapalenie krtani może występować jako schorzenie pierwotne i przenosić się na tchawicę. Może też występować wtórnie po nieżycie nosa. Objawy są następujące: początkowo nagle występuje chrypka, niekiedy zaś dochodzi do bezgłosu. Objawy ogólne są znikome. Czasami są stany podgorączkowe. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘inwemer’

Przyczyny i wywód chorobowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘inwemer’

Przyczyny i wywód chorobowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘inwemer’

Przyczyny i wywód chorobowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

By wydać orzeczenie, niezbędne jest rozpoznanie wybitnie indywidualne. Określić je można tylko przez dokładne zaznajomienie się z dotychczasowym przebiegiem choroby, zaczynając od jej początku, ze zwróceniem szczególnej uwagi, czy choroba jest organiczna czy też czynnościowa, czy chory nie przechodził już okresów niewydolności krążenia, czym one były wywoływane, jak długo trwały, czy ustępowały już po leczeniu spoczynkowym, czy też wymagały zastosowania innych zabiegów i jakich, jak szybko wracały. Często nawracające okresy niewydolności krążenia świadczące o poważnych zmianach w mięśniu sercowym powodują całkowitą i trwałą utratę zdolności do pracy zawodowej, a w wadach zastawek tętnicy głównej, w przypadkach zawału mięśnia sercowego oraz chorób naczyń wieńcowych serca w ogóle już pierwsza niewydolność krążenia upośledza wybitnie zdolność chorego do pracy. Niewydolność krążenia utrzymująca się pomimo trybu życia oszczędzającego narząd krążenia oraz pomimo leczenia jest równoznaczna z całkowitą i stałą utratą zdolności do pracy. To samo dotyczy przeważnie także niewydolności względnej. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries