Ortodonta
Dobra ortodoncja – podstawy

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Rozpoznanie róznicowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Rozpoznanie różnicowe. Znaczna duszność, sinica powłok zewnętrznych i przyśpieszenie czynności serca mogą być przyczyną trudności, rozpoznawczych między ostrą niewydolnością krążenia a porażeniem ośrodka oddechowego. Różnicowanie opiera się na tym, że w porażeniu ośrodka oddechowego na pierwsze miejsce wysuwa się duszność i sinica, natomiast tętno utrzymuje się przez czas dłuższy stosunkowo dobre, nie ma także objawów biernego przekrwienia narządów wewnętrznych ani obrzęków. W rozpoznaniu jest także pomocne uwzględnienie czynnika przyczynowego. Objawami wspólnymi ostrej niewydolności pochodzenia sercowego i poza sercowego są: duszność, bladość powłok z zabarwieniem sinawym, przyśpieszona czynność serca, tętno częste, małe oraz niskie ciśnienie tętnicze. Różnicowane między tymi postaciami polega na następujących podstawach: Ostra niewydolność sercowa: 1. Położenie chorego siedzące lub półsiedzące 2. Wybitna duszno ć, zwłaszcza typu dychawicy sercowej 3. Duża sinica 4. Żyły powierzchowne wyraźne, nabrzmiałe 5. Wybitne zaburzenie miarowej pracy serca 6. Powiększenie poprzecznego wymiaru stłumienia sercowego w prawo 7. Obrzmienie wątroby wskutek przekrwienia biernego 8. [hasła pokrewne: stomatolog poznań, stomatolog Warszawa, dentysta Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Rozpoznanie róznicowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Przy sprzyjających okolicznościach leczenie wstępne powinno trwać do chwili, aż chory nie pozbędzie się acetonu (por. rozdział o leczeniu chirurgicznym cukrzycy); podawanie insuliny zmniejsza w tych przypadkach ryzyko operacyjne. B. ODMROŻENIE Działanie nadmiernego zimna na kończynę wyraża się przede wszystkim w uszkodzeniu naczyń krwionośnych. Leriche rozróżnia pierwszy okres odmrożenia, w którym mamy zaburzenia czynnościowe naczyniowo-ruchowe, a który może przejść w następny okres, drugi -w którym dochodzi do zmian anatomicznych w postaci sprawy zakrzepowej. [więcej w: dentysta płock, dentysta olsztyn, dentysta Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries