Dentystyka i ortodoncja
Dobra ortodoncja – podstawy

Profil mRNA w komórkach układu moczowego i ostre odrzucenie komórek w przeszczepie nerki AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Ponadto, nieinwazyjne badania przesiewowe, które zapowiadają ostre odrzucenie przed utratą funkcji nerek, są klinicznie wykrywalne, mogą zmniejszyć uszkodzenie związane z odrzuceniem przeszczepu, a trwająca charakterystyka statusu immunologicznego może pomóc zminimalizować skutki niedostatecznej lub nadmiernej immunosupresji. Przeprowadzono wieloośrodkowe badanie kliniczne dotyczące przeszczepu narządów 04 (CTOT-04) w celu zbadania, czy poziomy RNA informacyjnego (mRNA) kodujące łańcuch CD3., perforynę, granzym B, inhibitor proteazy 9, CD103, białko indukujące interferon 10 (IP-10) oraz receptor chemokiny CXCR3, stwierdzony w czasie biopsji, są diagnozą ostrego odrzucenia i określenia, czy profile mRNA kolejnych próbek moczu otrzymanych w klinicznie stabilnych punktach czasowych przewidują rozwój ostrego odrzucenia. Uzasadnieniem niniejszego badania była immunobiologia białek kodowanych przez te mRNA oraz dane z jednoośrodkowych badań sugerujących, że pomiar tych poziomów mRNA w moczu oferuje nieinwazyjny sposób diagnozowania ostrego odrzucenia alloprzeszczepów nerek.6
Metody
Wersja próbna
Rysunek 1. Rysunek 1. Pacjenci, wyniki biopsji i próbki moczu. Łącznie pobrano 4300 próbek moczu od 485 pacjentów do profilowania RNA mRNA (ang. Gon-gon-messenger RNA) po transplantacji w dniach 3, 7, 15 i 30; w miesiącach 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 12; oraz w czasie biopsji allogenicznej nerki i 2 tygodnie później. Spośród 4300 próbek moczu 3559 zakwalifikowano jako spełniające kryteria kontroli jakości (QC), a 741 sklasyfikowano jako nieprzechodzące. Łącznie 220 pacjentów przeszło 410 biopsji alloprzeszczepów nerki, a 265 nie poddano biopsji. Liczbę pacjentów z dobranymi biopsyjnie próbkami moczu (próbki moczu, które pobrano od 3 dni przed do dnia po biopsji i które przeszły QC) przedstawiono dla pacjentów z ostrym odrzuceniem komórkowym (zdefiniowanym jako stopień Banff IA lub wyższy), dla tych pacjentów. bez cech odrzucania w próbce biopsyjnej, dla osób z ostrym odrzuceniem za pośrednictwem przeciwciał, dla osób z zaburzeniami granicznymi, oraz dla osób z innymi wynikami biopsji. Liczba pacjentów wymienionych w różnych kategoriach diagnostycznych przekracza 220 pacjentów, u których wykonano biopsję, ponieważ kilku pacjentów miało wiele próbek z różnymi diagnozami. Spośród 265 pacjentów, którzy nie poddali się biopsji, 202 spełniało kryteria stabilnej funkcji przeszczepu, z których 201 miało próbki moczu, które przeszły QC. Informacje dotyczące rejestracji pacjentów oraz charakterystyka biorcy i dawcy podano w Dodatku uzupełniającym.
W prospektywnym badaniu CTOT-04, sponsorowanym przez National Institutes of Health (NIH), zapisaliśmy 497 pacjentów wybranych do przeszczepienia nerki w pięciu ośrodkach klinicznych
[hasła pokrewne: validol ulotka, bytovia hpu, bytovia hpu Warszawa ]

Tags: , ,

No Responses to “Profil mRNA w komórkach układu moczowego i ostre odrzucenie komórek w przeszczepie nerki AD 2”

 1. Gabriel Says:

  nauka i medycyna jest potrzebna

 2. 3D Waffle Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: operacja przepukliny[...]

 3. Tobiasz Says:

  same kremy nie dawały rady

 4. Weronika Says:

  [..] Cytowany fragment: szczoteczki do zębów[...]

 5. Bowie Says:

  Często boli mnie głowa jakby to był tętniak

Powiązane tematy z artykułem: agadent bytovia hpu validol ulotka