Dentystyka i ortodoncja
Dobra ortodoncja – podstawy

Wpływ radioterapii i chirurgii we wczesnym raku piersi – przegląd badań z randomizacją ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Ten wzrost o około jedną czwartą stwierdzono wśród kobiet we wszystkich grupach wiekowych: poniżej 50, 50 do 59 i 60 lub starszych, w randomizacji. Ale przynajmniej w pierwszej dekadzie lub dwóch po diagnozie absolutny nadmiar był znacznie większy wśród osób, które były w wieku 60 lat lub starsze w wyniku randomizacji (15,3% w porównaniu z 11,1% [339 vs. 249 zgonów]) niż wśród osób poniżej 50. roku życia (2,5 procent w stosunku do 2,0 procent [62 vs. 49]). Read the rest of this entry »

No Comments »

Wpływ radioterapii i chirurgii we wczesnym raku piersi – przegląd badań z randomizacją czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Redukcja wytworzona przez radioterapię w przypadku zgonu okazała się nieco większa po mastektomii z pobieraniem pachowym (ryc. 1b) (redukcja kursów, 14 . 7%) lub po zabiegu oszczędzającym piersi (ryc. 1d) (redukcja kursów, 12 . 9 procent) niż po samej mastektomii (ryc. Read the rest of this entry »

No Comments »

Wpływ radioterapii i chirurgii we wczesnym raku piersi – przegląd badań z randomizacją cd

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Po wyeliminowaniu podwójnego liczenia było 29.175 kobiet: 28 405 kobiet (97 procent), z których dane na temat śmiertelności były dostępne, a 770 (3 procent) bez takich danych. Dane dotyczące poszczególnych pacjentów zostały sprawdzone przez sekretariat dla 26 258 z 29.175 kobiet (90 procent); mniej satysfakcjonująco, 8 danych dotyczących ogólnej śmiertelności uzyskano z opublikowanych raportów dla 2147 (7 procent). Wyniki
Próby radioterapii
Ryc. 1. Ryc. Read the rest of this entry »

No Comments »

Wpływ radioterapii i chirurgii we wczesnym raku piersi – przegląd badań z randomizacją ad

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Różnica między obserwowaną liczbą a spodziewaną liczbą (O – E) i jej wariancją daje statystykę log-rank dla tej jednej próby. Wreszcie, wartości O-E z kilku różnych prób są po prostu sumowane, aby uzyskać odpowiednio podzielony przegląd wyników. Aby uzyskać wariancję tego ogólnego wyniku, sumy są również sumowane. Z tych dwóch wartości całkowitych można obliczyć iloraz szans i jego odchylenie standardowe1-3. Ponieważ liczba możliwych porównań statystycznych jest duża, zwykle nie podaje się konwencjonalnych 95-procentowych przedziałów ufności. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries Next Entries »