Dentystyka i ortodoncja
Dobra ortodoncja – podstawy

Oscylacja wysokiej częstotliwości we wczesnym ostrym zespole zaburzeń oddechowych AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Po przeanalizowaniu tych danych dotyczących bezpieczeństwa, komitet monitorujący dane może zażądać analizy śmiertelności wewnątrzszpitalnej, którą przeprowadzili po analizach bezpieczeństwa dotyczących 300 pacjentów i 500 pacjentów. W związku z planami zatrzymania badania na wczesnym etapie tylko w odpowiedzi na silny sygnał o szkodliwości w związku z użyciem HFOV, wykorzystaliśmy metodę O Brien-Fleming do obliczenia wydatków alfa i wygenerowania jednostronnych wartości P dla rozważenia wcześniejszego zatrzymania po losowym przypisanie 300 pacjentów (P . 0,00001), 500 pacjentów (P . 0,0001) i 700 pacjentów (P . 0,0064). Do analiz statystycznych wykorzystaliśmy oprogramowanie SAS, wersja 9.2. Podsumowaliśmy dane za pomocą średnich odchyleń standardowych, mediany i zakresów międzykwartylowych lub proporcji. Normalnie rozproszone dane zostały porównane z wykorzystaniem testu t Studenta, nienormalnie rozłożonych danych za pomocą testu sumy rang Wilcoxona i proporcji z użyciem testu chi-kwadrat Mantela-Haenszela, z rozwarstwieniem według centrum. Przeanalizowaliśmy dane od wszystkich pacjentów według przydzielonej grupy.
Pierwszorzędowym wynikiem była śmiertelność wewnątrzszpitalna, a wyniki porównano między dwiema grupami stratyfikowanymi według ośrodka. Poza nagrywaniem, czy śmierć nastąpiła w wyniku wycofania wsparcia na życie, nie odnotowaliśmy konkretnych przyczyn śmierci. Jako analizę wrażliwości wykorzystaliśmy regresję logistyczną, aby skorygować efekt leczenia dla wcześniej określonych zmiennych wyjściowych: wiek, składnik ostrej oceny fizjologicznej w ocenie ostrej fizjologii i chronicznej oceny zdrowia (APACHE) II, 30 obecność lub brak sepsy, oraz czas hospitalizacji przed randomizacją.9 Aby porównać dwie grupy w odniesieniu do czasu do śmierci, wykorzystaliśmy analizę przeżycia, w której zakładano, że pacjenci zwolnieni ze szpitala żyją w dniu 60.
Przeprowadziliśmy wstępne analizy podgrup w celu określenia, czy wystąpiły interakcje efektu leczenia z wyjściową ciężkością urazu płucnego (w kwartyliach stosunku PaO2: FiO2) lub z centralnym doświadczeniem z HFOV i protokołami badania (w jednej trzeciej liczby pacjentów rekrutowanych). Ponadto badaliśmy interakcje efektu leczenia z wyjściową dynamiczną zgodnością mierzoną z oddechami pływowymi podczas konwencjonalnej wentylacji (w kwartylach), wyjściowym wskaźnikiem masy ciała (w kwartylach) i przyjęciem lub bez odbioru wazopresorów na linii podstawowej – wszystkie analizy post hoc .
Wyniki
Wcześniejsze zakończenie procesu
Rysunek 1. Rysunek 1. Badanie przesiewowe, losowanie i obserwacja. HFOV oznacza wentylację oscylacyjną o wysokiej częstotliwości, oddział intensywnej terapii OIOM i PaO2: FiO2 stosunek ciśnienia cząstkowego tlenu tętniczego do frakcji wdychanego tlenu.
Tabela 3
[więcej w: zapalenie blony sluzowej zoladka, bytovia hpu, bytovia hpu zielona góra ]

Tags: , ,

No Responses to “Oscylacja wysokiej częstotliwości we wczesnym ostrym zespole zaburzeń oddechowych AD 5”

 1. Anastazja Says:

  Ostatnio nabawiłam się kontuzji podczas rozciągania

 2. Ludwik Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: żeń szeń[...]

 3. Kordian Says:

  Hipokryzja i pomroczność świadoma

 4. Radosław Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do gablota muzealna[...]

 5. Electric Player Says:

  Zrobiłem to badanie.

 6. Crazy Eights Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu smary plastyczne[...]

 7. Liwia Says:

  Dreszcze bez gorączki

Powiązane tematy z artykułem: bytovia hpu zameknet zapalenie blony sluzowej zoladka