Dentystyka i ortodoncja
Dobra ortodoncja – podstawy

Obrzmienie watroby wskutek biernego przekrwienia, obrzeki Ostra niewydolnosc lewokomorowa

Posted in Uncategorized  by admin
December 13th, 2018

Obrzmienie wątroby wskutek biernego przekrwienia, obrzęki Ostra niewydolność lewokomorowa: 1. Powłoki zewnętrzne raczej blade 2. Nie ma powiększenia stłumieni sercowego w prawo 3. Objawy obrzęku płuc 4. Rokowanie, zapobieganie i leczenie ostrej niewydolności krążenia Rokowanie jest najmniej pomyślne w postaci sercowej, zwłaszcza, jeżeli mięsień sercowy jest bardzo zmieniony, lecz i w każdym przypadku innego pochodzenia nie zawsze da się przewidzieć los chorego. Zapobieganie. Dla zapobieżenia ostrej niewydolności krążenia należy zwracać szczególną uwagę na narząd krążenia we wszystkich tych chorobach, w których ją się spostrzega. Już pierwsze jej objawy powinno się zwalczać energicznie. Leczenie ma za zadanie oszczędzać i wzmacniać mięsień sercowy, a w postaci pozasercowej zwiększać ilość krwi krążącej, by zapobiec wtórnemu osłabieniu serca. W obu postaciach niewydolności chorego natychmiast układa się w takim położeniu, w któ rym czuje się on najlepiej. W postaci sercowej jest to przeważnie położenie siedzące lub na półsiedzące, w postaci pozasercowej położenie poziome. Wszelka zmiana położenia wymaga czynnej pomocy. Podniety psychiczne muszą być usunięte. [przypisy: melon indeks glikemiczny, przegladarka skierowan na leczenie uzdrowiskowe, choroba duhringa zdjęcia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: choroba duhringa zdjęcia melon indeks glikemiczny przegladarka skierowan na leczenie uzdrowiskowe