Dentystyka i ortodoncja
Dobra ortodoncja – podstawy

Kształt nerki nieprawidłowo leżącej przemieszczonej

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

Kształt nerki nieprawidłowo leżącej przemieszczonej wskutek zboczenia rozwojowego bywa przeważnie zmieniony. Taka nerka może być powiększona, zmniejszona lub zrazowata (ren lobatus), wnęka jej prze- ważnie jest zwrócona ku przodowi. Moczowód bywa krótki, prostolinijny lub wybitnie wężykowaty. Czasami bywa kilka miedniczek i kilka moczowodów. Wrodzonemu nieprawidłowemu położeniu nerki towarzyszą często inne zboczenia rozwojowe, np. brak odbytu (atresia ani), brak macicy (atresia uteri), wnętrostwo (crytorchismus), brak lub niedokształcenie nasieniowodu (hypoplasia vasis deferentis), pęcherzyka nasiennego (hypoplasici -uesiculae seminalis), jądra (hypoplasia testis), jajnika (hypoplasia ova- rii) itd. Nerka stale nieprawidłowo leżąca może nie wywoływać żadnych dolegliwości. Nerka miednicza może być przyczyną zaburzeń w narządach miednicy małej, mianowicie zakłócenia oddawania stolców a także zaburzeń w okresie miesiączki, ciąż i porodów, czasami może być przyczyną częstego oddawania moczu, parcia na mocz, bólów itd. Dolegliwości te stoją w związku przeważnie z uciskiem sąsiednich narządów i splotów nerwowych przez nerkę. Nerki brzuszna i skrzyżowana a mogą również wywoływać -przypadłości, podobne do tych, które bywają w przypadkach opadnięcia nerki. Nieprawidłowe odejście moczowodu usposabia do wodonercza, roponercza i kamicy nerkowej. Nerkę stale nieprawidłowo leżącą wyczuwa się jako guz, który może być łatwo wzięty mylnie za guz zaotrzewny, za nerkę opadniętą, guz macicy itd. [podobne: wniosek o leczenie odwykowe uzasadnienie, metindol maść, chondropatia rzepki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: chondropatia rzepki metindol maść wniosek o leczenie odwykowe uzasadnienie