Dentystyka i ortodoncja
Dobra ortodoncja – podstawy

Zapalenie miedniczek

Posted in Uncategorized  by admin
December 25th, 2018

Dużą rolę w powstawaniu zapalenia miedniczek przypisuje Schottmidler patologicznemu cofaniu się zakażonego moczu z pęcherza moczowego do moczowodów i do miedniczek. Na poparcie swego poglądu przytacza Schottmidler między innymi fakty następujące: 1) poprzedzanie zapalenia miedniczek nerkowych na tle zakażenia pałeczkami okrężnicy w przeważającej liczbie przypadków (jeżeli nie zawsze) przez nieżyt pęcherza moczowego; 2) jednakową częstość zapalenia miedniczek u osesków płci męskiej i żeńskiej, zależnie od jednakowej u obu płci łatwości zakażenia cewki moczowej przez pałeczki okrężnicy znajdujące się w wypróżnieniach zanieczyszczających pieluchy; 3) częste zapadanie ciężarnych na zapalenie miedniczek (pyelitis gravidarum), Vi związku z łatwym osiedlaniem się pałeczek okrężnicy w rozpulchnionym i obrzmiałym ujściu zewnętrznym krótkiej u kobiet cewki moczowej; 4) większą częstość zapalenia miedniczek nerkowych u kobiet, zależnie od łatwiejszego zakażenia cewki moczowej wskutek bliskości odbytu i ujścia cewki; zakażeniu pęcherza moczowego u kobiet sprzyja także krótkość cewki. Zakażenie miedniczek nerkowych wstępujące rozwija się, pomimo że prąd moczu utrudnia docieranie do nich pałeczek okrężnicy z pęcherza moczowego. Pałeczki mogą posuwać się w drogach moczowych od dołu ku górze, wyzyskując przede wszystkim to, że błona śluzowa moczowodów tworzy liczne podłużne bruzdy z bardzo drobnymi wzniesieniami na fałdach (Aschoff). Wzniesienia te chronią zaczepiające się na. nich bakterie od zmywania przez mocz. Nadto mocz zakażony może powracać z moczowodu a nawet z pęcherza moczowego aż do miedniczek nerkowych wskutek przeciwrobaczkowych ruchów moczowodów, które nastają w razie większego wypełnienia pęcherza moczowego przez mocz i utrudnienia jego oddawania. Toteż zapalenie miedniczek wstępujące na tle zakażenia pałeczkami okrężnicy zdarza się nieraz w przypadkach zapalenia cewki moczowej, jej zwężenia, powiększenia gruczołu krokowego, niedowładu pęcherza moczowego w chorobach rdzenia kręgowego itd. [hasła pokrewne: stomia pielęgnacja, polstygmina, choroba dercuma ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: choroba dercuma polstygmina stomia pielęgnacja