Ortodonta
Dobra ortodoncja – podstawy

Ortodonta – leczenie „od A do Z”

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

g[1]

Zauważalne problemy ze zgryzem skutkują koniecznością niezwłocznej wizyty u ortodonty. Pierwszy etap leczenia to zawsze diagnoza. Towarzyszy jej wykonanie gipsowego modelu uzębienia pacjenta, odpowiednich zdjęć RTG i zwykłych. Po analizie tych materiałów diagnostycznych, ortodonta zaproponuje plan leczenia. Wytłumaczy on i szczegółowo omówi poszczególne jego punkty, pomoże dobrać właściwy rodzaj aparatu i przedstawi spodziewane koszty leczenia, tak by pacjent wiedział, jakich wydatków się spodziewać. Kolejnym etapem leczenia jest założenie aparatu ortodontycznego oraz szczegółowy instruktaż, dotyczący higieny, jedzenia itp. Podczas noszenia aparatu niezbędne będą kolejne wizyty kontrolne, mające na celu zbadanie efektów terapii. Warto dokumentować je fotografiami (zarówno zwykłymi, jak i RTG wykonywanymi przez ortodontę), by na koniec móc prześledzić swoją drogę do prostego zgryzu. Kolejny etap leczenia to założenie retainera i płytki retencyjnej oraz okresowe wizyty kontrolne z retencją. Poświęcenie czasu i pieniędzy na takie przedsięwzięcie z pewnością się opłaci – efektem będzie piękny, zdrowy uśmiech bez wad zgryzu.

Comments Off

Podstawowe wady zgryzu

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

modanaurode.pl_wada_zgryzu[1]Konsekwencjami wad zgryzu mogą być problemy z jedzeniem, mówieniem czy oddychaniem. Mogą być one spowodowane czynnikami genetycznymi (dziedziczone) lub pojawiać się w pierwszych latach życia, wskutek nieprawidłowych nawyków. Jednym z ich rodzajów są wady pionowe, polegające na niewłaściwym ułożeniu dolnego łuku zębów w stosunku do górnego. Drugi rodzaj to wady poziome, np. zgryz otwarty. Możliwe są również wady poprzeczne, będące połączeniem pionowych i poziomych. Najczęściej spotykane nieprawidłowości to: stłoczenie, szparowatość, zatrzymany ząb oraz brak zawiązków zębowych. Doświadczony ortodonta dobiera aparat ortodontyczny oraz planuje czas trwania leczenia w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Celem jest działanie odpowiedniej, stałej siły na zęby. Dostępne są aparaty ruchome lub stałe, skonstruowane z takich tworzyw, jak: metale, tytan, porcelana, czy tworzywa ceramiczne. Noszenie aparatu ortodontycznego wzbudza u niektórych pacjentów lęk przed reakcjami otoczenia, nawet jeżeli już wcześniej byli oni obiektem żartów, ze względu na widoczne wady zgryzu.

Comments Off

« Previous Entries